เกี่ยวกับเรา

ZERO GRAVITYกำเนิดขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการเดียวคือเพื่อพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์รักษาผิวหน้าเพื่อการชะลอวัยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก Zero Gravity เราภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำของตลาดอุปกรณ์เพื่อความสวยความงาม ZERO GRAVITY มุ่งมั่นที่จะสรรสร้างระบบการบำบัดด้วยแสง LED (ไดโอดเปล่งแสง) เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ปรับเปลี่ยนเฉพาะเพื่อช่วยรักษาฟื้นฟูด้านความสวยความงามเท่านั้น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยแพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ตกแต่งชั้นนำที่ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางหลายต่อหลายคนทั่วโลก 

ร่างกายมนุษย์นั้น แม้ไม่สามารถทำการสังเคราะห์แสง แต่ก็สามารถใช้แสงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ (กระบวนการสร้างวิตามินดี เป็นต้น) ส่วนการบำบัดด้วยอินฟราเรดนั้นจะใช้แสงที่มีคลื่นยาวมาก เพื่อให้สามารถทะลุทะลวงลงไปได้ในระดับหนึ่ง การบำบัดด้วยแสง LED จะใช้การผสมผสานระหว่างแสงสีแดงกับแสงอินฟราเรดเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพผิว เนื่องจากไดโอดเปล่งแสง (LED) จะปล่อยแสงที่ความยาวคลื่นของสีแดงและอินฟราเรด ซึ่งแตกต่างกับการบำบัดด้วยแสงเลเซอร์ ปริมาณแสงที่ได้จาก LED ต่อช่วงเวลาหนึ่งจะมีมากกว่า แต่ใช้พลังงานน้อยกว่า

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อเรา